ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ AFTER SALE SERVICE ΤΡΟΠΟΙ ΑΓΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι σας

After sale service

Εγγύηση καλής λειτουργίας πρός τον αγοραστή επαγγελματικής συσκευής εστίασης όπως ορίζεται απο τις κατασκευάστριες ή εισαγωγικές   εταιρείες που μεταπωλούν τα προιόντα τους σε μας και κατ επέκταση στον τελικό καταναλωτή.

Ο Εισαγωγέας/Κατασκευαστής/Πωλητής (εφεξής καλούμενοι και επιχείρηση ) εγγυαται στον αρχικό αγοραστή των προιόντων του οτι αυτά δεν παρουσιάζουν ελλάτωμα στα υλικά που τα αποτελούν ή στην εργασία συναρμολόγηση τους.

Κατά το χρονικό δάστημα της εγγύησης, ένα (1) έτος απο την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, η επιχείρηση Η τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης θα επισκευάσουν στίς εγκαταστάσεις τους το προβληματικό προιόν χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών , ώστε το προιόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας.Οποιαδήποτε άλλη αξίωση αποκλείεται.

Η επιχείρηση έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει αυτή κατά την απόλυτη κρίση της τον τρόπο , τον χρόνο και τον τόπο επισκευής του προιόντος.Η μεταφορά και η τυχόν ασφάλιση των πρός επισκευή προιόντων απο τον αγοραστή προς την επιχείρηση ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης γίνεται με ευθύνη  και δαπάνες του πρώτου.Ο αγοραστής οφείλη να παρουσιάσει το αποδεικτικό αγοράς του προιόντος μαζί με την παρούσα εγγύηση.Για την όσο πιο ασφαλή μεταφορά τα προιόντα  που αποστέλλονται πρός επισκευή στην επιχείρηση πρέπει να είναι επιμελώς και με ασφάλεια συσκευασμένα, κατά προτίμηση στίς αυθεντικές αρχικές (εργοστασιακές) συσκευασίες  τους.

Πότε δεν ισχύει η εγγύηση:

1. Κακή υπερβολική ή υπέρμετρη  χρήση , πλημμελή συντήρηση

2. Κακή σύνδεση /συνδεσμολογία , σύνδεση χωρίς γείωση

3.Τυχαία καταστροφή, αμέλεια ή άγνοια ,πτώση , έκθεση  σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, διάβρωση ή βλάβη κατά την μεταφορά

4.Βλάβες προερχόμενες απο μεταβολές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αερίου

5.Αν εχει γίνει μετατροπή ή επισκευή απο μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο

6.Αν ο αριθμός κατασκευής (serial number) ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αλλαχθεί ή αφαιρεθεί

7.Δεν καλύπτονται γυάλινα ή ελαστικά μέρη , λαμπτήρες,λυχνίες,φίλτρα,αντιστάσεις καο μοτέρ

8.Δεν καλύπτονται τα ηλεκτρονικά μέρη των συσκευών εφόσον ή βλάβη οφείλεται σε αυξομειώσεις τάσεως δικτύου,έλλειψη φάσεως για την αποφυγή των οποίων θα πρέπει να λαμβάνεται μεριμνα απο τον αγοραστή π.χ.(Επιτηρητή τάσεως-UPS).

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Η εγγύηση ισχύει απο την ημέρα που το προιόν πουλήθηκε ως καινούργιο και μόνο για τον αρχικό αγοραστή.

Όλα τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί ενω το προιόν βρίσκεται σε εγγύηση ανήκουν πλέον στην ιδιοκτησία του εισαγωγέα κατασκευαστή.

Η αποκατάσταση ,τροποποίηση ή  η αντικατάσταση εξαρτημάτων κατα την διάρκεια ισχύος της εγγύησης δεν έχει ως αποτέλεσμα  την παράταση της αρχικής διάρκειας  της  συμβατικής εγγύησης.

Η αδικαιολόγητη επίσκεψη τεχνικού χρεώνεται ,ακόμα και όταν το προιόν καλύπτεται απο εγγύηση.

Η εγκατάσταση , η σύνδεση στις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας  , η αντικατάσταση αναλωσίμων υλικών (π.χ. φίλτρα ,λάμες) και η τακτική συντήρηση δεν θεωρούνται υπηρεσίες υπό εγγύηση.

Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες ,θετική ή αποθετική ζημιά

Αν μετα την ολοκλήρωση της επισκευής ο αγοραστής δεν προσέλθει να την παραλάβει εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος του (1) μήνα απο την έγγραφη ειδοποίηση του, τότε η επιχείρηση :

δε φέρει καμία ευθύνη για τυχαία , ολική  ή μερική ,καταστροφή της συσκευής

προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου για έξοδα φύλαξης

θεωρεί την συσκευή αζήτητη μετα την παρελευση τριών (3)μηνών απο την ολοκλήρωση της επισκευής.

Αρμόδια για κάθε διαφορά είναι τα δικαστήρια της έδρας του εισαγωγέα/κατασκευαστή/πωλητή της συσκευής. 

Eπίσημο Mέλος